Dzień 1 – 7.03.2019

9:00 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 9:45 Oficjalne otwarcie konferencji
9:45 – 10:45 Dr n.farm. Petr Horak – Z apteki szpitalnej na oddział (Czechy)
Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Farmacji Szpitalnej i Kierownik Apteki Szpitalnej Szpitala Motol w Pradze
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Prof. Mike Scott – Optymalizacja leczenia: doświadczenia Irlandii Północnej (NI)
Dyrektor ds. Farmacji i Zarządzania Lekami Northern Health and Social Care Trust oraz Medicines Optimisation Innovation Centre (MOIC)
12:00-12:45 Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia – Polityka Lekowa Państwa (PL)
12:45 – 13:45 Lunch
13:45 – 14:45 Przedstawiciele ECHAlliance i Medicines Optimisation Working Group –
Ograniczanie zagrożenia związanego ze stosowaniem leków: rola ECHAlliance Medicines Optimisation Working Group wobec wyzwania WHO dotyczącego bezpieczeństwa pacjenta
14:45 – 15:45 Warsztaty
15:45 – 16:15 Przerwa
16:15 – 17:15 Warsztaty
17:15 – 17:30 Podsumowanie
17:30 Zanknięcie 1 dnia konferencji

Dzień 2 – 8.03.2019

9:00 – 9:30 Rejestracja
9:30 – 9:45 Oficjalne otwarcie 2 dnia konferencji
9:45 – 10:45 Dr hab. Agnieszka Zimmermann – Ustawa o zawodzie farmaceuty (PL)
Kierownik Zakładu Prawa Medycznego i Farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
10:45 – 11:15 Przerwa kawowa
11:15 – 12:00 Anita Hogg – Innowacyjny model Zintegrowanego Zarządzania Lekami (NI)
Kierownik ds. Efektywności Klinicznej Medicines Optimisation and Innovation Center oraz Naczelny Farmaceuta Northern Health and Social Care Trust
12:00-12:45 Farmaceuta na oddziale – przykłady sukcesu
12:45 – 13:45 Panel dyskusyjny
13:45 – 14:45 Lunch
14:45 – 15:45 Warsztaty
15:45 – 16:15 Przerwa
16:15 – 17:15 Warsztaty
17:15-17:30 Podsumowanie
17:30 Zakończenie konferencji

W dniu 7 marca odbędzie się również Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
15.00-16.00 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Farmakologii Klinicznej i Terapii
16.00-18.00 Prezentacja kierunków badań naukowych Katedr i Zakładów Farmakologii Kliniczej

Warsztaty:

(lista będzie na bieżąco aktualizowana)

 • Nowe narzędzia technologiczne: LAMPS – kontrola zakażeń, EPICS – monitorowanie pracy farmaceuty klinicznego, Writemed – koncyliacja lekowa, Electronic tagging – elektroniczna prioryteryzacja pacjentów
  (Stephanie Tohill, NI)
 • STEPSelect in Gdansk – system zarządzania receptariuszem szpitalnym
  (Teresa Frąckowiak, Frans van Andel, PL+NI)
 • Farmaceuta na oddziale chirurgicznym
  (Kamila Urbańczyk, PL)
 • Uczmy się ‚ze sobą, o sobie i od siebie na wzajem’ – budujemy partnerskie relacje lekarzy i farmaceutów
  (Magdalena Cerbin-Koczorowska, PL)
 • Czy konsultacje farmaceutyczne na oddziale klinicznym są naprawdę potrzebne?
  (Łukasz Hońdo, PL)
 • Farmaceuta na oddziale szpitalnym – początki są trudne
  (Adrian Bryła, PL)