1logoseemore

The list of qualified papers has been placed in "Abstract requirements" tab.

 

To see more in the world around us is the purpose of every researcher. However sometimes an eye is not enough, so a device is needed. We invite You to the  1st International Conference "See More" - Imaging Methods in Medicine, Biology and Archeology. Topics of the Conference are broadly understood imaging methods and the results of their application.
Conference is organised by Wroclaw Medical University and Wrocław University of Environmental and Life Sciences.

***

Dostrzec więcej w otaczającym nas świecie to cel każdego badacza. Żaden mędrzec nie może jednak oprzeć się tylko na oku - potrzebne jest także szkiełko. Zapraszamy na I Międzynarodową Konferencję "See More" - metody obrazowania w medycynie, biologii i archeologii. Tematyka Konferencji to szeroko pojęte techniki obrazowania oraz rezultaty ich zastosowania.
Konferencja organizowana jest przez Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.