Dzień dobry,
Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Diagnostycznej pt.: „I Wrocławskie Spotkanie Medycyny Laboratoryjnej. Wyzwania, możliwości i trendy w diagnostyce”.

Zaplanowane są cztery sesje panelowe z wystąpieniami profesorów, doktorów habilitowanych i doktorów w formie referatów oraz sesja plakatowa. Tegorocznymi tematami będą praktyczne aspekty diagnostyki hematologicznej, nowości diagnostyczne w dziedzinie onkologii i endokrynologii, kliniczno-laboratoryjne aspekty chorób sercowo-naczyniowych, a także współczesna transplantologia nefrologiczna. Oprócz wykładów odbędą się również krótkie prezentacje doniesień naukowych przez autorów najlepszych streszczeń.

Dodatkowo przewidzieliśmy obrady grupy roboczej pod auspicjami PTDL ds. standaryzacji badania osadu moczu oraz obrady grupy roboczej na temat POCT.

Mamy nadzieję, że nasze spotkanie we Wrocławiu zaowocuje wymianą pomysłów naukowych oraz nawiązaniem nowych kontaktów i współpracy pomiędzy lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, a także naukowcami z różnych dziedzin i ośrodków naukowo-diagnostycznych.

Do zobaczenia we Wrocławiu!